Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.1-40 (จบ)

Rebirth For You

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน  เรื่องย่อ

ท่านหญิงเจียหนานเจียงเป่าหนิง อาศัยความเฉลียวฉลาดของตัวเองถ่วงดุลอำนาจของแต่ละฝ่ายทีละก้าว ได้รู้จักและรักใคร่กับหลี่เชียนที่ดำรงตำแหน่งทหารองครักษ์รักษาพระองค์ ทั้งสองคนผ่านความทุกข์ทรมานก้าวข้ามอุปสรรคในความต่างของสถานะ ท้ายที่สุดจึงเกิดเป็นเรื่องราวแรงบันดาลใจแห่งความสุข

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.1

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.2

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.3

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.4

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.5

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.6

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.7

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.8

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.9

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.10

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.11

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.12

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.13

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.14

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.15

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.16

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.17

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.18

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.19

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.20

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.21

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.22

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.23

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.24

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.25

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.26

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.27

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.28

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.29

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.30

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.31

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.32

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.33

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.34

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.35

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.36

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.37

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.38

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.39

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.40

 

Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน ซับไทย Ep.41